Stichting

De Stichting Collectieve Gelden Omroepen (SCGO) vertegenwoordigt Nederland en buitenlandse omroepen (of hun vertegenwoordigers) bij de verdeling van de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen. SCGO is als zodanig een Collectieve beheersorganisatie (cbo).

Conform de statuten akte-van-oprichting bestaat het bestuur van de stichting uit tenminste drie leden. Ze worden benoemd door de Vereniging Commerciële Omroepen, (VCO) http://www.vconederland.org/ en de Nederlandse Publieke Omroep, (NPO) http://www.npo.nl/. In geval van aanpassing(en) van statuten en/of reglementen en in geval van nieuwe statuten en/of reglementen zal SCGO de aangesloten rechthebbenden daarvan binnen een maand per post en/of e-mail op de hoogte stellen zodra deze zijn vastgesteld en gereed voor verspreiding. De administratie van de stichting wordt gevoerd op het kantoor van SCGO in Aerdenhout.

Het bestuur van SCGO handelt conform een bestuursreglement. Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de directie van SCGO. De directie van SCGO werkt volgens een directiereglement.

SCGO is aangesloten bij Stichting de Thuiskopie http://www.thuiskopie.nl/nl en zit ook in het bestuur van de Stichting de Thuiskopie. Stichting de Thuiskopie is de verdeelorganisatie voor de aangesloten cbo’s. Meer informatie over de thuiskopievergoeding vindt u bij de Stichting Thuiskopie.