Home

Welkom bij Stichting Collectieve Gelden Omroepen (SCGO)

Consumenten kunnen voor eigen gebruik op alle daarvoor beschikbare apparaten kopiëren uit auteursrechtelijk beschermd werk. Bij de aankoop van de apparaten waarmee zij kopiëren, wordt een vergoeding betaald, de zogenaamde thuiskopieheffing. Dit is een compensatie voor auteursrechthebbenden zoals bijvoorbeeld filmmakers, muzikanten en omroepen. Nederlandse en buitenlandse omroepen (of hun vertegenwoordigers) ontvangen een vergoeding voor het vastleggen of kopiëren van hun programma’s door particulieren voor eigen oefening, studie of gebruik. De incasso en verdeling van die zogenaamde thuiskopievergoeding wordt gedaan door de Stichting de Thuiskopie aan de Stichting Collectieve Gelden Omroepen voor de omroepen (SCGO), aan de hand van een goedgekeurd reglement. Dat reglement bepaalt dat thuiskopievergoeding die Nederlandse en buitenlandse omroepen (of hun vertegenwoordigers) toekomt, ter nadere verdeling wordt uitgekeerd aan de Stichting Collectieve Gelden Omroepen (SCGO).

Op deze site kunt u meer lezen over de Stichting Collectieve Gelden Omroepen, de manier waarop het ontvangen geld van Stichting de Thuiskopie wordt verdeeld en hoe er verantwoording wordt afgelegd.

Nederlandse en buitenlandse omroepen vinden onder ‘aangeslotenen’ informatie over praktische zaken.